Bevaringsfaglig rådgivning

HVAD: “Substrata” er en rådgivningsvirksomhed som tilbyder strategisk og bevaringsfaglig rådgivning i arkitektur og byudviklingsopgaver og i opgaver, hvor der arbejdes med integreret kunst.

HVORDAN: Substrata har fokus på, bevaringsudvikling.- dvs- hvordan historiske spor og strukturer i byer og bygninger kan bruges aktivt og værdiskabende i en fremadrettet stedsudvikling. Dette gælder uanset om stedet er udpeget som arkitektonisk kulturarv og uafhængigt af hvilke krav og interesser, der er knyttet til det.

HVOR: Substrata arbejder på både bygnings- og byniveau og med kulturlandskaber.

HVEM: Substrata kan som konsulent hjælpe myndigheder, kommuner, private bygherrer med at sikre at det bevaringsfaglige aspekt tænkes med fra projektets start. Og Substarta kan som del af et tværfagligt team hjælpe arkitekter og ingeniører med at udvikle langsigtige, strategiske og bæredygtige løsninger i både skitserings- og projekteringsfasen. Derudover påtager Substrata sig også skriftlige formidligsopgaver vedr. kunst, arkitektur og byudvikling.

Substrata ejes og drives af Rikke Stenbro. Rikke er Kunsthistoriker (mag. art.) +med speciale i arkitekturgenbrug og hun har i tillæg en PhD i transformationsprocesser i by fra Arkitektskolen i Aarhus. Stenbro har 15 års erfaring med at arbejde med arkitektonisk kulturarv og planlægning og 10 års erfaring som rådgiver inden for dette felt, heraf 5 i Norge.